EQ   I   Lundtoftevej 287   I   2800 Kgs. Lyngby   I   Tlf: 40 38 36 69 

 

  UDVIKLING OG FORANDRING

<< TILBAGE


•  Opgaven

… Vi tror

… Vi ved

… Vind kunderne

… Udviklingsproces

… Lederudvikling

… Forandring

… Ambition

HOME   I   OM EQ   I   UDVIKLING & FORANDRING   I   REKRUTTERING & ANSÆTTELSE   I   KONSULENTER   I   TÆNK   I   KONTAKT

Opgaven

Det er for os vigtigt ikke at definere en opgave som en mekanistisk leder- og udviklingsproces, men derimod som en dynamisk udviklings- og forandringsproces.


En udviklingsproces tager bedst udgangspunkt i lyst og mod til at udvikle sig som leder og menneske, og netop derfor tager EQ typisk udgangspunkt i den enkelte virksomhed og organisation.


Vi tror

At fremtiden fortsat er konstante og hurtige forandringer.

At konkurrencen bliver endnu hårdere, og at det bliver sværere at differentiere sig via sine ydelser.


At informationsmængden vedbliver at stige, og at det bliver stadig vanskeligere at tage afsæt i  rationelle analyser i beslutningsprocessen.


At årsagen til dårlige resultater  primært vil kunne henføres til utilstrækkelig indsats, dårlig kommunikation og ringe styring. Dårlige resultater er sjældent udtryk for dårlige produkter/ydelser.


At præstationerne blandt medarbejderne direkte kan aflæses i resultaterne.


Vi ved

At de fleste mennesker kun bruger op til 60% af deres egentlige potentiale.

At tre ud af fire medarbejdere siger, at de kunne blive mere produktive.

(Denne viden bygger på analyser i mange virksomheder og viser, at muligheder er der.)


Det handler om: At vinde kunderne!


Fokus og koncentration i en udviklingsproces:

Forandringsevne og -vilje i en virksomhed er bestemmende for virksomhedens fremtidige konkurrencekraft. Medarbejdernes præstationer øges i takt med virksomhedens evne til at engagere og trække på ressourcer og udløse energien hos den enkelte medarbejder.

Engageret ledelse og reel forpligtelse i ledelsen er afgørende for resultaterne i en forandringsproces. Ledere er ikke løsningsproducenter, men stiller opgaver og fremmer energien i organisationen.


Fokus og koncentration i lederudvikling:

Medarbejderens adfærd er et produkt af lederens adfærd og medarbejderens personlighed.

Medarbejderen ændrer sig, fordi lederne ændrer sig.

Ændring af lederen forudsætter ændring af lederens tanker/fortolkninger.

(Vi tror ikke, at lederen afgørende kan ændre sin personlighed, men der kan korrigeres for uhensigtsmæssig adfærd).


Fokus og udbytte af forandrings- og udviklingsproces:

Det er alene ved at blive dygtigere, at man kan sikre sin egen fremtid.

Dygtighed dokumenteres bedst ved større resultater.

Større resultater skaber frihed.


Ambition:

Vor ambition er at bidrage til, at udvalgte ledere udvikler og forstærker lederskabet.
Vi leverer materiale og brugbart tankegods, der kan skabe grobund for udvikling og forandring.